I LO w Kaliszu

DSD II. Deutsches Sprachdiplom

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka jest jedynym kaliskim liceum, w którym uczniowie mogą przygotować się i przystąpić do egzaminu DSD II — Deutsches Sprachdiplom

Dokumenty dla kandydatów
i ich rodziców

Informacje o egzaminie, oświadczenie rodzica i karta zgłoszenia

Informacje o DSD

Kliknij, aby wyświetlić

Oświadczenie Rodzica

Kliknij, aby pobrać

Prezentacja o DSD międzyszolnym

Kliknij, aby wyświetlić

Karta zgłoszenia

Kliknij, aby pobrać

O egzaminie DSD II

DSD II — Deutsches Sprachdiplom

DSD  — Deutsches Sprachdiplom to dyplom z języka niemieckiego wydawany przez KMK — Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec.

DSD I to udowodnienie znajomości języka na poziomie B1, DSD II na poziomie B2/C1. Dyplom DSD II umożliwia absolwentom klasy DSD studiowanie na każdej uczelni w Niemczech bez zdawania dodatkowych egzaminów językowych.

Egzamin DSD I potwierdza znajomość w stopniu komunikatywnym, jest atutem na rynku pracy i etapem przejściowym do uzyskania dyplomu DSD II.

 

Egzamin DSD  jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie, przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu w naszym liceum.

Wszystkie zajęcia przygotowujące do niego są nieodpłatne, więc nie obciążają budżetu domowego.

Uczniowie grupy międzyszkolnej, aby spełnić warunki dopuszczenia do certyfikatu, realizować będą w szkole macierzystej przynajmniej program podstawowy języka niemieckiego, a w naszym liceum dodatkowe dwie godziny. Obecnie proponujemy naukę w grupie DSD I.

Aktualności

Zobacz, co u nas nowego

Listopad 2023

Listopad 2023

14 listopada 2023 r. naszą szkołę odwiedziła pani Chinwe Okpue, nowa Koordynator do spraw języka niemieckiego Centrali Szkolnictwa Zagranicznego we Wrocławiu. Przeprowadziła szkolenie kalibrujące...

czytaj dalej
Wrzesień 2023

Wrzesień 2023

W ramach międzynarodowej wymiany międzyszkolnej uczniowie I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu odwiedzili Gymnasium Hammonense w Hamm (Niemcy). 12 uczniów naszego liceum pracowało wspólnie ze swoimi...

czytaj dalej
Czerwiec 2023

Czerwiec 2023

Trzeci niemiecki projekt w tym roku szkolnym to koncert Orkiestry I Chóru partnerskiego Gimnazjum Hammonense z Hamm, którego mogliśmy dziś wysłuchać w auli Asnyka. Grupa gości jest w Kaliszu od...

czytaj dalej
Czerwiec 2023

Czerwiec 2023

2 czerwca 2023 r. w auli naszej szkoły Milena Ozimek odebrała z rąk panów Ulricha Krokera oraz Klausa Engelsa z Kulturbrücke Hamm nagrodę Burmistrza Hamm dla najlepszej tegorocznej absolwentki....

czytaj dalej
Kwiecień 2023

Kwiecień 2023

25.04.2023. uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Margiela, Maria Krysiak oraz Gracjan Straśko mieli zaszczyt odebrać dyplom DSD2 z rąk konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu, pana Martina Kremera....

czytaj dalej
Kwiecień 2023

Kwiecień 2023

25 kwietnia 2023 r.  realizowano w naszej szkole projekt historyczny "Kultura wspomnień w Niemczech i Polsce". Młodzież naszej szkoły pod opieką merytoryczną Pana Remigiusza Przybyla oraz językową...

czytaj dalej
Kwiecień  2023

Kwiecień 2023

13 kwietnia 2023 r. uczniowie Asnyka oraz grupy międzyszkolnej udowodnili swoją znajomość języka niemieckiego podczas ustnego egzaminu DSD1. Podczas rozmowy z komisją odpowiedzieli na szereg pytań i...

czytaj dalej
Marzec 2023

Marzec 2023

9 marca 2023r. kolejna grupa przystąpiła do pisemnego egzaminu DSD 1. Przez cztery godziny udowadniali swoją biegłość językowa w zakresie czytania i słuchania że zrozumieniem oraz pisania....

czytaj dalej
Grudzień 2022

Grudzień 2022

13.12.2022r.  odbył się w naszej szkole egzamin ustny DSD2 do którego przystąpiło 4 uczniów klasy 4A. W komisji oprócz nauczycielek języka niemieckiego pani Agnieszki Iwanow-Marudy oraz Anny...

czytaj dalej
Grudzień 2022

Grudzień 2022

Po ponad roku nauki germanistka Agnieszka Iwanow-Maruda otrzymała z rąk pani Susanne Lindemann oraz przedstawiciela Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec certyfikat ukończenia kursu DSD 2 GOLD...

czytaj dalej
Listopad 2022

Listopad 2022

22 listopada 2022 r.  czworo uczniów z klasy 4a przez pięć godzin rozwiązywało zadania egzaminacyjne DSD 2 B2/C1 z języka niemieckiego. Egzamin ten jest niezwykle trudny, wymaga biegłego opanowania...

czytaj dalej
Listopad 2022

Listopad 2022

18 listopada 2022r. odbył się w naszej szkole egzamin pilotażowy DSD 2. Do egzaminu przystąpiła Martyna Przybył z 3a, grupy DSD, przygotowana przez Agnieszkę Iwanow-Marudę. Pani Lindemann,...

czytaj dalej
I LO w Kaliszu

Wróć na 
stronę główną