I LO w Kaliszu

DSD II. Deutsches Sprachdiplom

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka jest jedynym kaliskim liceum, w którym uczniowie mogą przygotować się i przystąpić do egzaminu DSD II — Deutsches Sprachdiplom

O egzaminie DSD II

DSD II — Deutsches Sprachdiplom

DSD II — Deutsches Sprachdiplom to dyplom z języka niemieckiego wydawany przez KMK — Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec. Dyplom umożliwia absolwentom klasy DSD studiowanie na każdej uczelni w Niemczech bez zdawania dodatkowych egzaminów językowych. Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie.
Egzamin DSD przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu w naszym liceum. Wszystkie zajęcia przygotowujące do niego są nieodpłatne, więc nie obciążają budżetu domowego. Uczniowie grupy międzyszkolnej, aby spełnić warunki dopuszczenia do certyfikatu, realizować będą w szkole macierzystej przynajmniej program podstawowy języka niemieckiego, a w naszym liceum dodatkowe 2 godziny.
Aktualności

Zobacz, co u nas nowego

Dokumenty dla kandydatów i ich rodziców

Informacje o egzaminie, oświadczenie rodzica i karta zgłoszenia

Informacje o DSD Kliknij, aby wyświetlić
Oświadczenie Rodzica Kliknij, aby pobrać
Prezentacja o DSD międzyszolnym Kliknij, aby wyświetlić
Karta zgłoszenia Kliknij, aby pobrać
I LO w Kaliszu

Wróć na  stronę główną