I LO w Kaliszu

Godziny lekcji i przerw w ILO

Od września 2022 I LO jest szkołą BEZ DZWONKÓW – dla większego komfortu i efektywnej pracy

I LO w Kaliszu

Zobacz podręczniki
i programy