25.04.2023. uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Margiela, Maria Krysiak oraz Gracjan Straśko mieli zaszczyt odebrać dyplom DSD2 z rąk konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu, pana Martina Kremera. Certyfikat na poziomie C1 zwalnia ich ze zdawania egzaminu wstępnego z języka przy rekrutacji na studia wyższe w krajach niemieckojęzycznych oraz z lektoratu z języka niemieckiego na każdym kierunku studiów. Nie każdy ma po liceum certyfikat znajomości języka porównywalny z licencjatem. Do egzaminu młodzież przygotowała pani Agnieszka Iwanow-Maruda oraz pani Anna Cichorek.