I LO w Kaliszu

Klasy i ich wychowawcy

Wychowawcy klas

W roku szkolnym 2023/2024

Klasa I A

wychowawca: pani Ewelina Majewska-Kędzia

Klasa I B

wychowawca: pani Joanna Montelatic

Klasa I C

wychowawca: pan Remigiusz Przybył

Klasa I D

wychowawca: pani Elżbieta Tomczyk

Klasa I E

wychowawca: pani Paulina Jarzębska

Klasa I F

wychowawca: pani Anna Bruś

Klasa I G

wychowawca: pan Radosław Zakierski

Klasa II A

wychowawca: pan Jacek Rutkowski

Klasa II B

wychowawca: pani Ewelina Lis-Jarnuszkiewicz

Klasa II C

wychowawca: pani Magdalena Mocna

Klasa II D

wychowawca: pani Bogusława Walińska-Łuczak

Klasa II E

wychowawca: pani Małgorzata Kulka

Klasa II F

wychowawca: pani Anna Cichorek

Klasa III A

wychowawca: pani Agnieszka Pietrzykowska

Klasa III B

wychowawca: pani Beata Witkowska

Klasa III C

wychowawca: pani Emilia Wojtulewicz

Klasa III D

wychowawca: pani Agnieszka Iwanow-Maruda

Klasa IV A

wychowawca: pani Kamila Majewska

Klasa IV B

wychowawca: pan Jarosław Woźniak

Klasa IV D

wychowawca: pan Marcin Paszyn

Klasa IV E

wychowawca: pan Jakub Szczepaniak

I LO w Kaliszu

Zobacz informacje
o nauczycielach naszej szkoły