I LO w Kaliszu

Klasy i ich wychowawcy

Wychowawcy klas

W roku szkolnym 2022/2023

Klasa I A

wychowawca: pan Jacek Rutkowski

Klasa I B

wychowawca: pani Ewelina Lis-Jarnuszkiewicz

Klasa I C

wychowawca: pani Magdalena Mocna

Klasa I D

wychowawca: pani Bogusława Walińska-Łuczak

Klasa I E

wychowawca: pani Małgorzata Kulka

Klasa I F

wychowawca: pani Anna Cichorek

Klasa II A

wychowawca: pani Agnieszka Pietrzykowska

Klasa II B

wychowawca: pani Beata Witkowska

Klasa II C

wychowawca: pani Emilia Wojtulewicz

Klasa II D

wychowawca: pani Agnieszka Iwanow-Maruda

Klasa III A

wychowawca: pani Kamila Majewska

Klasa III B

wychowawca: pan Jarosław Woźniak

Klasa III D

wychowawca: pan Marcin Paszyn

Klasa III E

wychowawca: pan Jakub Szczepaniak

Klasa IV AN

wychowawca: pani Paulina Jarzębska

Klasa IV BN

wychowawca: pani Anna Bruś

Klasa IV DN

wychowawca: pani Joanna Montelatic

Klasa IV EN

wychowawca: pani Jadwiga Bartoszek

I LO w Kaliszu

Zobacz informacje
o nauczycielach naszej szkoły