I LO w Kaliszu

Laury Asnykowskie

Regulamin przyznawania przez Kapitułę I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu odznaczeń „Laury Asnykowskie”.

Odznaka „Laur Asnykowski” jest wyróżnieniem trójstopniowym; brązowa, srebrna, złota i nadawana jest wyróżniającym się uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wyżej wymienione odznaki przyznaje specjalna komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Komisja powoływana jest na okres 1 roku szkolnego.

Kapituła może przyznać odznakę na wniosek Dyrektora I LO, wychowawców klas, Samorządu Uczniowskiego bądź z własnej inicjatywy.

Ustala się następujące warunki przyznawania odznak:

Odznakę „Laur Asnykowski” otrzymuje uczeń liceum czteroletniego, który otrzymał promocję do klasy trzeciej lub czwartej lub ukończył szkołę i uzyskał na świadectwie oceny wyższe od dostatecznej, średnią ocen co najmniej 5,2 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.

Uczeń, który spełnił powyższe warunki:

a. po raz pierwszy, otrzymuje laur brązowy;

b. po raz drugi – otrzymuje laur srebrny;

c. po raz trzeci – otrzymuje laur złoty.

Rodzice szczególnie wyróżniających się uczniów są honorowani na uroczystości zakończenia roku szkolnego listami gratulacyjnymi.

I LO w Kaliszu

Zobacz historię
naszej szkoły