I LO w Kaliszu

Wymagania edukacyjne

Historia i społeczeństwo
Kultura języka i dziennikarstwo
Podstawy prawa
Wiedza o kulturze
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Fizyka w naukach medycznych
Informatyka
Podstawy przedsiębiorczości