18 listopada 2022r. odbył się w naszej szkole egzamin pilotażowy DSD 2. Do egzaminu przystąpiła Martyna Przybył z 3a, grupy DSD, przygotowana przez Agnieszkę Iwanow-Marudę. Pani Lindemann, przewodnicząca komisji, była pod wrażeniem jej umiejętności, ponieważ już w klasie trzeciej zdała egzamin na poziomie C1, czyli najwyższym możliwym. Uczniowie zdający egzamin w tym roku mogli porozmawiać z panią Lindemann i skonsultować tematy prezentacji ustnych.