I LO w Kaliszu

Informacje dla maturzystów

Osoby przystępujące po raz pierwszy do egzaminu maturalnego
zdają obowiązkowo w części pisemnej egzaminu:
j. polski (na p. podstawowym), j. obcy nowożytny (na p. podstawowym) oraz matematykę

Terminy składania deklaracji

Przystąpienia do egzaminu maturalnego

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu: 

wstępną – w terminie do 30 września; ostateczną – w terminie do 7 lutego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracja ostateczną.

Dodatkowe informacje dla maturzystów

Komunikaty o egzaminie maturalnym

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

Kliknij, by pobrać

Komunikat o dostosowaniach
2022 r.

Kliknij, by pobrać

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2022 r.

Kliknij, by pobrać

Polecane źródła informacji o egzaminie

Jak również arkusze i informatory

I LO w Kaliszu

Przejdź na stronę CKE dot. egzaminu maturalnego