I LO w Kaliszu

Informacje dla maturzystów

Terminy składania deklaracji

Przystąpienia do egzaminu maturalnego 2023

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu: 

wstępną – w terminie do 30 września; ostateczną – w terminie do 7 lutego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracja ostateczną.

Dodatkowe informacje
dla maturzystów

Komunikaty o egzaminie maturalnym

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Kliknij, by pobrać

Informator ogólny – matura 2023

Kliknij, by pobrać

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2023 r.

Kliknij, by pobrać

Polecane źródła informacji o egzaminie

Jak również arkusze i informatory

Informatory przedmiotowe

Kliknij, by przejść do strony

Jawne pytania z języka polskiego – egzami ustny

Kliknij, by przejść do strony

I LO w Kaliszu

Przejdź na stronę CKE dot. egzaminu maturalnego