Kilkoro uczniów wzięło udział w uroczystości wręczenia Dyplomów Języka Niemieckiego II Stopnia Stałej Konferencji Ministrów Kultury Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec, która odbyła się w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu w minioną środę 25 maja.

Po pomyślnie zdanych egzaminach uczestnicy programu DSD II, realizowanego w I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu, mieli wyjątkową okazję odebrać ten prestiżowy dokument z rąk Konsula Generalnego RFN p. Hansa Jörga Neumanna.

Deutsches Sprachdiplom DSD II jest najwyższym państwowym egzaminem organizowanym przez RFN poza granicami kraju, potwierdzającym umiejętności językowe na poziomie B2/C1 (B2 – poziom wyższy średniozaawansowany, C1- poziom językowy zaawansowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).  Zdanie tego egzaminu uprawnia do podjęcia studiów wyższych na każdej niemieckiej uczelni, bez konieczności zdawania płatnego egzaminu z języka.

Konsul Generalny w swoim przemówieniu do młodzieży kilkukrotnie podkreślił wagę biegłej znajomości języków obcych, która pozwala na wolną komunikację między ludźmi i żadne urządzenie elektroniczne nie jest w stanie jej zastąpić. Nadmienił, że w ostatnich latach umiejętność posługiwania się językiem niemieckim zyskała na znaczeniu. Bardzo często zgłaszają się do konsulatu przedsiębiorcy z prośbą o pomoc w znalezieniu pracowników z biegłą znajomością języka niemieckiego.

Podczas uroczystości, oprócz uczniów z Kalisza, dyplomy odebrali absolwenci V i XIII LO we Wrocławiu, II LO w Legnicy, I LO w Lesznie oraz ZSO w Jeleniej Górze. Średnia zdawalność w regionie wyniosła 86%.

Kaliscy absolwenci zdali na poziomie 90%, czym po raz kolejny potwierdzili wysoki poziom przygotowania, który nie byłby możliwy bez wsparcia ZfA – Centrali Szkolnictwa Zagranicznego, Koordynatora ds. programu DSD – p. Susanne Lindemann, Konsulatu Generalnego RFN oraz osobistego zaangażowania nauczycieli germanistów: p. Agnieszki Iwanow-Marudy p. Agnieszki Szymańskiej-Pawelec,  oraz p. Agnieszki Żmurkiewicz.

Wśród tegorocznych absolwentów, mogących pochwalić się tym prestiżowym dyplomem znaleźli się: Szymon Bryś (wyróżnienie), Amelia Golanowska, Mateusz Grzeluszka, Michał Machowski, Kinga Olejnik, Marta Pawlak, Mateusz Różański, Weronika Wosiek.

Program DSD II realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyk w Kaliszu nieprzerwanie od roku 2003. W promieniu ponad 100 km nie ma szkoły, w której można się przygotować i przystąpić bezpłatnie do egzaminu państwowego RFN, którego dyplom honorowany jest na całym świecie. Asnyk należy do grona 40 szkół ponadpodstawowych w Polsce, współdziałających i realizujących program DSD II.