I LO W KALISZU

Pracowanie komputerowe

Nasze pracowanie komputerowe/
informatyczne

W I LO mamy pięć świetnie wyposażonych pracowni. Dwie pracownie językowe,
dwie informatyczne oraz Multimedialne Centrum Informatyczne

Pracownia języka niemieckiego

Klasopracownia j. niemieckiego wyposażona jest w tablicę multimedialną zakupioną przez koordynatora do spraw DSD p. Dorotheę Burdzik z pieniędzy KMK. Komputer, monitor, głośniki zostały zakupione przez szkołę. Telewizor, video i DVD kupiono ze środków wypracowanych przez nauczycieli języka niemieckiego podczas wymian.

Pracownia języka angielskiego

W pracowni języka angielskiego znajduje się: tablica interaktywna
z oprogramowaniem Interwrite oraz zestawem programów do nauki języka angielskiego.
W pracowni znajduje się również 16 stanowisk komputerowych
z łączem internetowym.

Pracowania informatyczna I

W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w 2005 r. nasze liceum pozyskało nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową.
Sala ta obejmuje 14 stanowisk komputerowych oraz jedno stanowisko dla nauczyciela. Szkoła otrzymała serwer, 20 płaskich monitorów, 19 komputerów i notebook.

Pracowania informatyczna II

W 2007 r. doposażono drugą pracownię komputerową w nowoczesny sprzęt: 20 płaskich monitorów, 19 komputerów, notebook, projektor oraz skaner.
W pracowni jest 14 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz jedno stanowisko dla nauczyciela. Projekt „Pracownie komputerowe dla szkół” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Multimedialne Centrum Informatyczne

W 2006 r. w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” szkolną bibliotekę wzbogacono w 4 zestawy komputerów PC LIBRO, 4 monitory oraz 1 wielofunkcyjne urządzenie sieciowe.

I LO w Kaliszu

Zobacz 
więcej!