I LO w Kaliszu

Kontakt z liceum

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Asnyka

N

ul. Grodzka 1
62-800 Kalisz

N

 62 757 34 03
fax 62 764 52 69

Dyrekcja szkoły

Dyrektor — mgr Urszula Janczar
Wicedyrektor — mgr Michał Marciniak

Skontaktuj się z nami!

Użyj szybkiego formularza kontaktu lub maila na adres sekretariat@asnyk.com.pl

I LO w Kaliszu

Odwiedź nasze 
media społecznościowe