Trzeci niemiecki projekt w tym roku szkolnym to koncert Orkiestry I Chóru partnerskiego Gimnazjum Hammonense z Hamm, którego mogliśmy dziś wysłuchać w auli Asnyka. Grupa gości jest w Kaliszu od czwartku, jutro ostatni dzień pobytu. Dziś po koncercie wspólnie z uczniami naszej szkoły zwiedzali miasto. Asnykowcy mogli podszkolić praktyczne użycie języka niemieckiego i angielskiego.