I LO w Kaliszu

Partnerzy naszej szkoły
oraz współprace

Partnerzy szkoły

Kuratorium Oświaty Poznaniu

Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UAM – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Straż Miejska w Kaliszu

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu

Polski Czerwony Krzyż w Kaliszu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu

Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz

Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” w Kaliszu

Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu

Fundacja „Bądźmy razem”

Klub Osób Niepełnosprawnych Start Kalisz

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza współpracujące z I LO

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

4 grudnia 2015 r. dyrektor Jadwiga Bartoszek podpisała porozumienie o współpracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.

Obecnie planowana jest współpraca mająca na celu rozwijanie umiejętności językowych licealistów w zakresie języka angielskiego.

Więcej informacji – link

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Deklaracja o wzajemnej współpracy pomiędzy liceum a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotycząca objęcia patronatem naukowym realizacji programu edukacji prawnej w klasach o profilu prawniczym została oficjalnie podpisana 6 listopada 2015 roku.

Głównym celem współpracy jest merytoryczne wsparcie ze strony Wydziału Prawa i Administracji UAM, zapewnianiające uczniom możliwość rozwijania ich szczególnych zainteresowań w zakresie nauk prawnych. W jej ramach będą oni mogli korzystać z organizowanych przez Wydział warsztatów, konferencji i wykładów otwartych, a także poznać pracowników Wydziału poprzez warsztaty zorganizowane w naszej szkole. Uroczyste zawarcie umowy odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Podpisy deklarujące współpracę złożyli Pani Dyrektor Jadwiga Bartoszek i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski. Koordynatorem w naszej szkole została p. Ewelina Majewska-Kędzia.

I LO w Kaliszu

Zobacz historię
naszej szkoły