I LO w Kaliszu

Historia szkoły

Historia szkoły

I LO w Kaliszu

Patron I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu — Adam Asnyk.

Adam Asnyk to poeta, pisarz, działacz społeczny i polityczny. Urodzony w Kaliszu w 1838 roku kształcił się w Szkole Realnej, następnie na Akademii Medyko-Chirurgicznej. W roku 1863 uczestniczył w pracach stronnictwa Czerwonych i był członkiem powstańczego Rządu Narodowego.
Był działaczem społecznym i politycznym, kandydował do galicyjskiego sejmu krajowego. Czołowy poeta doby pozytywizmu. Zmarł w Krakowie w 1897 roku, pochowany w grobach zasłużonych na Skałce. Miasto rodzinne uczciło go pomnikiem, nazwą ulicy, płytami pamiątkowymi.
Od 1923 roku jest patronem I LO w Kaliszu.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka to szkoła niezwykle atrakcyjna, dwustuletnia historia stawia ją w rzędzie najstarszych szkół w Polsce.

W 1773 r. staraniem Komisji Edukacji Narodowej powstała Szkoła Kaliska, która mieściła się w Kolegium Pojezuickim. W 10 lat później przemianowano ją na Szkołę Akademicką Okręgową. Po wkroczeniu do Kalisza wojsk pruskich, w 1799 r., władze pruskie zmieniły szkołę na Korpus Kadetów. Potem, po klęsce Prus w 1807 r., początkowo zostaje przekształcona na Kaliskie Gimnazjum, a w 1812 r. na Szkołę Departamentową.

W 1818 r. zostaje rozpoczęta budowa nowego budynku szkoły na gruzach zamku starościańskiego, wg projektu architekta Sylwestra Szpilowskiego. Po niecałych dwóch latach wszystkie prace zostały ukończone i pod koniec 1819 r. budynek został oddany do użytku.

Przez kolejne sto lat szkoła podlegała ciągłym ewolucjom. Zmieniały się jej nazwy i profile kształcenia, by wreszcie w 1923 r. ostatecznie się uformować.

W tym bowiem roku szkołę upaństwowiono i nadano jej imię obowiązujące do dziś – Adama Asnyka.

Szkoła prowadziła dwa ciągi licealne: humanistyczny i przyrodniczy. W tym kształcie istniała do II wojny światowej.

We wrześniu 1939 r. szkoła zaprzestała działalności, a jej wychowankowie weszli w większości w skład 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty, staczając bój o Łęczycę, walcząc pod Uniejowem i Kutnem, by następnie wziąć udział w obronie Warszawy. Do Kalisza wkroczyli wnukowie Prusaków i zajęli szkołę, tym razem przekształcając i przystosowując ją do swoich zbrodniczych celów.

Szkoła wznowiła działalność w 1945 r. Ważną datą w powojennej historii szkoły był rok 1948, gdy w miejsce dotychczasowego, trzyletniego gimnazjum, oraz nadbudowy w postaci dwuletniego liceum, utworzono I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka.

Od 1967 r. ta tradycyjnie dotąd męska szkoła ma charakter koedukacyjny.

Powyżej słowa hymnu szkoły — I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu.
KLIKNIJ, aby odsłuchać hymnu.

I LO w Kaliszu

Więcej o naszym
patronie