Uczniowie Asnyka oraz innych kaliskich liceów mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach języka niemieckiego i przygotować się do egzaminu DSD I – niemiecki dyplom językowy potwierdzający znajomość języka na poziomie B1.

Ze względu na pandemię egzamin wyjątkowo odbył się nie w marcu, lecz we wrześniu ubiegłego roku.

Przystąpiło do niego czternaścioro uczniów, w tym dwie uczennice z IV Liceum Ogólnokształcącego.

Dziewięcioro z nich otrzyma wkrótce dyplomy na poziomie B1, czworo zaświadczenia o znajomości języka na poziomie A2.

Natomiast swoje dyplomy DSD 2 na poziomie B2/C1 wykorzystało już podczas rekrutacji na studia sześcioro ze zdających egzamin na poziomie licencjatu, w tym dwoje uczniów z grupy międzyszkolnej z II i III Liceum w Kaliszu.

Najlepszy wynik uzyskała siódma ze zdających Larissa Biernacki z obecnej 3F, która oprócz dyplomu otrzymała nagrodę od Konsula Republiki Federalnej Niemiec i cieszy się z tak świetnego wyniku, ponieważ planuje studia w Niemczech, a dyplom DSD II daje jej wiele z tym związanych przywilejów.