Martyna Przybył z grupy DSD jako jedyna podjęła wyzwanie i jest już po pięciogodzinnej części egzaminu DSD II na poziomie B2/C1. Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem oraz napisanie rozprawki opartej na analizie tekstu i grafiki nie należały do łatwych. Ostatnia część, egzamin ustny, odbędzie się w styczniu, więc koniec roku i początek nowego dla Martyny i pani Iwanow-Marudy pod hasłem Deutsch.