Czternaścioro uczniów grupy międzyszkolnej DSD przystąpiło 23 marca 2021 r. do ustnego egzaminu z języka niemieckiego potwierdzającego poziom jego znajomości na poziomie B1.

Wśród zdających znaleźli się reprezentanci Asnyka, Kopernika oraz Lingua Nova. Pracowali pod okiem germanistek: pani Anny Cichorek, prowadzącej grupy międzyszkolne, wspieranej przez panie Agnieszkę Żmurkiewicz, Agnieszkę Szymańską-Pawelec i Agnieszkę Iwanow-Marudę.

Egzamin składał się z trzech części i trwał piętnaście minut. Każdy zdający najpierw rozmawiał z egzaminatorem na tematy z życia codziennego, następnie przedstawiał przygotowaną wcześniej multimedialnie prezentację i w ostatniej części prowadził rozmowę na jej temat z komisją egzaminacyjną.

Wszyscy zdający udowodnili, że opanowali język mówiony na poziomie B1, zdając tym samym część ustną. Wynik całego egzaminu znany będzie dopiero na początku wakacji.

Gratulujemy sukcesu wszystkim zdającym!