28 kwietnia 2023r. o godzinie 8:00 odbędzie się w Katedrze św. Mikołaja Msza Św. w intencji maturzystów i nauczycieli. Potem przejdziemy pod pomnik naszego patrona, by tam złożyć kwiaty i zrobić pamiątkowe zdjęcie. O godzinie 9:00 zapraszamy do szkolnej auli na uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły, laurów asnykowskich i wyróżnień.