Jutro (11.07) o godzinie 12:00 nastąpi ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych do naszego liceum. Proszę dostarczyć następujące dokumenty: oryginał świadectwa, oryginał wyników egzaminu, wniosek przyjęcia do szkoły, odpis aktu urodzenia, kartę zdrowia, dwa zdjęcia, deklarację kandydata wydrukowaną ze strony szkoły.