W dniach od 3.07.2024 do 5.07.2024 do godziny 15:00 należy dostarczyć: 1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 2) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Mogą być kopie lub oryginały powyższych dokumentów.

W dniach od 11.07.2024 do 17.07.2024 po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy dostarczyć następujące dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
3) wniosek przyjęcia do szkoły, który należy pobrać i wydrukować z systemu elektronicznego,
4) karta zdrowia,
5) dwie fotografie podpisane na odwrocie,
6) deklaracja kandydata do pobrania poniżej,
7) skrócony odpis aktu urodzenia.

Do zobaczenia w nowej szkole!!!!