Wpłaty na Radę Rodziców można kierować na numer konta szkoły lub do skarbników klasowych (kwota 100 zł na cały rok szkolny):

I LO im. Adama Asnyka
ul. Grodzka 1
nr konta: Santander Bank Polska (dawniej BZWBK) oddział w Kaliszu
47 1090 1128 0000 0000 1201 5751