W czwartek 16 grudnia odbył się ustny egzamin DSD 2 – najwyższy rangą egzamin Republiki Federalnej Niemiec.

Wszyscy uczniowie zdali egzamin. Pani Lindemann, przewodnicząca komisji, pogratulowała zdającym wysokich wyników.

I my gratulujemy!