6 czerwca 2024 roku naszej szkole odbyła się konferencja prawna “Prawny Asnyk”. Naszymi gośćmi byli: sędzia Krzysztof Urbaniak, prokurator Krzysztof Dębski oraz adwokat Cezary Nowakowski. Niestety czwarty prelegent, p. Marcin Kruszewski “Prawo Marcina” nie mógł dotrzeć na wydarzenie z powodu nieprzewidzianego zdarzenia, ale nie martwcie się – p. Kruszewski wkrótce do nas zawita! Naszą konferencję uświetnił nasz zespół szkolny “The Badgers”, a uczniowie klasy 1E pod opieką p. Pauliny Jarzębskiej opowiedzieli o programie Erasmus+ oraz o prawach człowieka.

Podczas bloków dyskusyjnych poruszyliśmy tematy dot. praworządności, postępowania karnego w sprawie nieletnich oraz prawa do obrony. ⚖️ Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy tak licznie przybyli dowiedzieć się więcej o prawie, którego znajomość jest tak niezwykle ważna. Całą konferencję zakończyliśmy podstawową zasadą prawa – „Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi)”. Koordynatorką całego wydarzenia była p. Ewelina Majewska-Kędzia. Organizatorami wydarzenia byli: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Iustita – Oddział w Kaliszu.