Od października br. rusza program Karty Dobrego Ucznia na rok szkolny 2023/2024. Kartę Dobrego Ucznia może otrzymać uczeń ze średnią ocen: minimum 5,00 i oceną z zachowania: wzorową lub bardzo dobrą. Karty nie może otrzymać uczeń, któremu przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II.

Karta Dobrego Ucznia wydawana jest na rok szkolny i w okresie jej obowiązywania upoważnia w każdym miesiącu do czterokrotnego wejścia na Halę Basenową kaliskiego Aquaparku lub na baseny zewnętrzne w okresie letnim, bądź do obiektu kaliskiego Lodowiska w okresie zimowym.

Aby korzystać z karnetu uczeń zawsze musi mieć ze sobą legitymację szkolną. Wnioski o wydanie karty należy składać w sekretariacie szkoły do 20 września 2023 do godz. 13.00.