Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu serdecznie zapraszają na IV Bal Asnyka.

W tym roku okazja do świętowania jest szczególna, bowiem obchodzimy 200. rocznicę wzniesienia gmachu naszej szkoły.

Zabawa odbędzie się 2 marca 2019 roku w restauracji KTW Park.