03.03.2022 grupa geograficzna z klasy 3BN uczestniczyła w wykładzie online dr Agaty Buchwał – adiunkta w Pracowni Badań Kriosfery Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Podczas 1,5h spotkania otrzymaliśmy mnóstwo interesujących informacji na temat warunków środowiska, osobliwości przyrodniczych, a także warunków życia w największym i najodleglej położonym stanie Stanów Zjednoczonych.