Stypendium Miasta Kalisz im. Św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2020/2021 r.

Aktualności » Archiwum » Artykuły - archiwum » 2019-2020 » Stypendium Miasta Kalisz im. Św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2020/2021 r.

Informujemy, że termin składania wniosków mija 26 czerwca 2020 r. Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w szkole.

Regulamin przyznawania stypendiów oraz wnioski w załączeniu.

Wnioski z załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu na 1 piętrze do dnia 26.06.2020 r.

Do wniosku należy dołączyć „ Oświadczenie wnioskodawcy o numerze konta, na który należy przekazać wypłatę stypendium”.

 

Pliki do pobrania: