W roku szkolnym 2021/22 klasa IVa z opiekunem p. Pauliną Jarzębską wzięła udział w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020” w ramach podprojektu Klasy Akademickie. Uczestnicy projektu zajęli się pozytywnym zastosowaniem technologii informacyjnej w życiu codziennym, edukacji, rozrywce oraz sporcie
i zatytułowali swój projekt „Zdrowo TIK-nięci, czyli jasna strona technologii”.

Przez pół roku testowane były aplikacje, programy i inne rozwiązania technologiczne, które mogą uprzyjemniać i ułatwiać nam różne sfery życia. Możliwości technologii informacyjnej zostały zaprezentowane przez grupę projektową podczas szkolnego Turnieju Szachowego i Dnia Dziecka, które uczyniły znaczną część społeczności szkolnej beneficjentami projektu. Ocenie ekspertów podlegał napisany przez grupę projektową artykuł końcowy, opatrzony autorskimi materiałami multimedialnymi. Projekt zwyciężył w zmaganiach z innymi wielkopolskimi szkołami średnimi i został nagrodzony podczas IV Gali Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 (16.11.2022). Uczniowie i opiekun projektu otrzymali tablety, a szkoła statuetkę zwycięzcy.