29 marca 2022 r. uczniowie  klas trzecich uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez p. Janusza Sibińskiego – honorowego dawcę krwi. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się – kto może zostać dawcą krwi oraz jak ważną rolę pełni w społeczeństwie krwiodawstwo.

Akcja oddawania krwi zostanie wkrótce przeprowadzona w naszej szkole. Uczniowie zainteresowani oddaniem tego cennego leku mogą zgłaszać się  do p. Agnieszki Bełzowskiej-Maślak oraz do p. Anny Gabiś.