20 stycznia Zofia Fryś z klasy maturalnej o profilu biologiczno-chemicznym wzięła udział w zawodach II stopnia Olimpiady Biologicznej. Zawody odbyły się w Toruniu na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.    93 uczestników z 35 szkół z województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego przez 3 godziny rozwiązywało test, sprawdzając swoją wiedzę biologiczną. Czekamy za wynikami testu i przygotowanej pracy badawczej. Gratulujemy udziału w zawodach okręgowych.