Choć jeszcze w najlepsze trwają wakacje, to mamy ważną informację dla przyszłych pierwszoklasistów. Kandydaci zakwalifikowani do I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu i chcący podjąć naukę od 1 września proszeni są w terminie od 20.07.2022 do 1.08.2022 w godzinach od 9:00 do 15:00 o złożenie następujących dokumentów:

1) kserokopia aktu urodzenia
2) karta zdrowia
3) 2 fotografie podpisane na odwrocie
4) oryginalne zaświadczenie wyniku egzaminu
5) oryginał świadectwa ukończenia szkoły
6) deklaracja kandydata I LO oraz wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły.