Asnykowcy pamiętają o tym, co najważniejsze. W czwartek 10 listopada przystąpiliśmy po raz kolejny do akcji „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11:11 uroczyście odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego i wspomnieliśmy o tych, którym zawdzięczamy wolność.

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom za zaangażowanie.