Informujemy o wejściu w życie uchwały Nr LXX/1001/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30.11.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.

Uchwała zmienia dwie rzeczy: podwyższa kryterium dochodowe z 2000 zł na 2400 zł netto oraz wysokość stypendium.