I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu informuje: uczniowie pragnący ubiegać się o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II za rok szkolny 2023/2024 wypełnione wnioski składają do 21 czerwca 2024 do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły.

Poniżej tekstu znajduje się nowy Regulamin Stypendium i nowy wzór wniosku. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem, wydrukowanie wniosku i zgody wnioskodawcy na przelanie stypendium na konto (w sekretariacie szkoły składamy komplet dokumentów).