30 marca 2023 r. Nicole Majewska i Konstancja Milewska reprezentowały nasze liceum w XIII Seminarium Naukowym dla Uczniów i Studentów z cyklu „Odkrywamy naukę” pt. „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Wymiar teorii i praktyki”. Dziewczęta prezentowały referat „Straż Miejska w zapewnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych” przygotowany wraz ze studentami Akademii Kaliskiej pod opieka Kamili Majewskiej. Nasze liceum było współorganizatorem Seminarium.