23 marca w naszej szkole gościł Pan Profesor Artur Skweres, który jest wykładowcą uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku filologia angielska i specjalizuje się w literaturoznawstwie. Uczniowie klas drugich i trzecich z rozszerzonym programem języka angielskiego mieli okazję wysłuchać wykładu na temat komedii romantycznej – zarówno w dziedzinie literatury jak i w filmie. Wykład wzbogacony był licznymi fragmentami filmów o tematyce romantycznej.

Liczymy, że Pan Profesor będzie gościł u nas z wykładami częściej!