W ramach współpracy z Wydziałem Prawa UAM w Poznaniu nasi uczniowie wzięli udział w
warsztatach dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem nowej
ustawy z czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Uczestniczyliśmy też w
konwersatorium poświęconemu prawu spadkowemu, podczas którego tworzyliśmy własne
testamenty i pracowaliśmy na kazusach prawnych. Uczniowie mogli poczuć się jak przyszli studenci
prawa.

Uwieńczeniem działań prawnych były spotkania zorganizowane z naszymi absolwentami-
studentami i prawnikami, co jeszcze bardziej przybliżyło klimat studiów prawa.
Koordynatorem działań jest p. Ewelina Majewska- Kędzia