10.04.2018 roku podczas Tygodnia Zdrowia uczniowie naszej szkoły – Wiktoria Balcerzak i Rafał Stefaniak – na spotkaniu z rówieśnikami pokazali jak udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej. Poinformowali także, co należy robić w sytuacji omdlenia, bezdechu, omówili działanie AED i najważniejsze zasady postępowania przy poszkodowanym.

Uczniowie pokazali, jak prawidłowo powinno sprawdzać się oddech i krążenie, kiedy należy zadzwonić po pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy osobie urazowej i jak rozpoznać, czy poszkodowany ma podejrzenie o złamaniu trzewioczaszki. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali prowadzących. Może kiedyś wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, ratując czyjeś życie?!