Prosimy kandydatów o uzupełnienie w elektronicznym systemie swój wniosek w naborze o oceny oraz wyniki egzaminu. Od czwartku 6 lipca do poniedziałku 10 lipca w godzinach od 9:00 do 15:00 prosimy dostarczyć do szkoły kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie wyników egzaminu.