18 maja 2023r. klasa humanistyczna 3d wraz z panem Remigiuszem Przybyłem wzięła udział w Poznańskim Festiwalu Nauki Sztuki na WPA UAM w Kaliszu. Uczestniczyli w bardzo ciekawym wykładzie zatytułowanym „Jedzenie i uczty w świecie antycznych Greków i Rzymian”. Prelekcję wygłosił prof. Paweł Sawiński.