I LO w Kaliszu

Przekaż 1% podatku

Dziękujemy za Państwo pomoc!

1% Twojego podatku
na wsparcie I LO

Na podstawie druku PIT-37
Numer KRS: 0000270261
Cel szczegółowy: Asnyk Kalisz 6761

Dziękujemy!

I LO w Kaliszu

Zobacz aktualności 
z życia szkoły