Szanowny kandydacie! W najbliższy poniedziałek (17.07) o godzinie 12:00 ogłosimy listę kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły. Jeżeli znajdziesz się w gronie szczęśliwców, poprosimy codziennie (od 17.07) w godzinach 9:00 – 14:00 do piątku 21. lipca 2023 o złożenie następujących dokumentów:

–  deklaracja kandydata (stanowi poniżej załącznik, proszę go wydrukować),
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowe,
– oryginał zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty,
– kopia aktu urodzenia,
– karta zdrowia ze szkoły podstawowej,
– dwie fotografie podpisane na odwrocie,
– wniosek przyjęcia do szkoły  wydrukowany ze strony naboru elektronicznego koniecznie podpisany przez rodzica.

Złożenie powyższych dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w naszym liceum.