Od wrześnie 2022 roku w szkołach ponadpodstawowych realizowany będzie nowy przedmiot o nazwie historia i teraźniejszość. Podczas zajęć uczniowie będę poznawali dzieje naszego kraju i świata po 1945 roku. Informujemy, że nauczyciele uczący tego przedmiotu w naszej szkole rezygnują z kupna podręcznika przez młodzież.