28 września 2023 r. miała miejsce XI Literacka Gra Miejska KALISZANIE PISZĄCY – Wanda Karczewska Powrót do Kalinca, która pozwoliła poznać postać pisarki związanej z naszym miastem. Pani Anna Jaroszkiewicz wraz uczniami kl. 1a odwiedzała punkty gry rozlokowane na starówce Kalisza, zdobywała informacje niezbędne do wypełnienia karty i ukończenia gry. Pani Joanna Montelatic opowiedziała historię powstania exlibrisu Wandy Karczewskiej oraz zapoznała uczestników z życiem i twórczością pisarki. Serdecznie dziękujemy członkom Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz, dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu za przygotowanie gry, będącej przyjemną formą promowania kultury, czytelnictwa oraz artystów związanych z naszym miastem.