W ramach obchodzonego w dniu 22.04 Międzynarodowego Dnia Ziemi i Dnia Geografa Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu zaprosił naszą szkołę do udziału w wykładach online przygotowanych przez pracowników uczelni. Uczniowie klas 3BN i 2B wysłuchali wystąpień dr Piotra Lupy pt.: „MapujKlimat jako cyfrowe narzędzie włączania mieszkańców w zbieranie informacji geograficznej na temat skutków zmian klimatu. Wyniki projektu TeRRIFICA” oraz dr Jakuba Małeckiego „Czy to naprawdę początek końca? O przyszłości lodu na świecie”.

Oba wykłady nawiązywały treścią do zmian, jakie zachodzą w środowisku pod wpływem działalności człowieka.