12 września obchodziliśmy w I LO ważne święto. To już prawie 100 lat, gdy Adam Asnyk czuwa nad uczniami naszej szkoły. Jego utwory zachowują wciąż aktualny przekaz i zachęcają, by na chwilę się zatrzymać.Dzisiejszą uroczystość przygotowali dla nas uczniowie klasy 2a wraz z wychowawczynią – Panią Agnieszką Pietrzykowską. Dziękujemy!

I może na koniec jeden wiersz Asnyka, tak do poczytania:

Dzisiejszym idealistom

Czyliż fałszywy wzbrania wam wstyd
Z obłoków zstąpić do ziemian?
I czynnie walczyć o dalszy byt
Wśród życia wstrząśnień i przemian?

Czyliż sądzicie, iż spadek wasz
Całą wam wieczność zapewni?…
Że odwracacie od ziemi twarz
Bezczynni, a jednak gniewni?

Wprawdzie bogaty wzięliście dział,
Przyjąć dziedzictwo gotowi –
Lecz on na zawsze nie będzie trwał,
Gdy zasiew żniwa nie wznowi.

Kto żyje z plonu dawniejszych lat,
Przeżuwa przodków dostatki…
Temu dowództwo odbierze świat,
A mienie – wydrą wypadki!

Do tych należy jutrzejszy dzień,
Co nowych łakną zdobyczy –
Kto się usuwa w ciszę i w cień,
Ten się do żywych nie liczy.

Dziś hasłem walka – i trudno już
Milczeniem przeczyć jej skrycie.
Dziś trzeba zstąpić w sam środek burz,
Potrzeba walczyć o życie!

Na próżno chcecie wykluczyć gwałt
Z duchowej sfery istnienia,
On tylko wyższy przybiera kształt
W głębiach ludzkiego sumienia.