Z całego serca dziękujemy Pani Jadwidze Bartoszek za wieloletnią pracę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu. Dla uczniów była przykładem cierpliwego i sumiennego matematyka, dla nauczycieli – wzorem pedagoga, który mimo upływających lat nie tracił zapału do pracy. Pełniąc funkcję dyrektora Asnyka, pokazała, że zarządzanie szkołą wymaga całkowitego zaangażowania.

Od jutra Pani Bartoszek będzie cieszyła się zasłużonym odpoczynkiem. Życzymy jej spokojnego, radosnego czasu spędzonego w gronie najbliższych. Dziękujemy za jej obecność.

Czapki z głów, bo takich Ludzi wspomina się całe życie.