15 kwietnia 2024 w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów DSD II. Konsul RFN, Pan Martin Kremer, wręczył Martynie Przybył – uczennicy klasy 4a, dyplom DSD II na poziomie C1 oraz nagrodę książkową. Pani Susanne Lindemann, koordynator programu DSD, pogratulowała sukcesu naszej szkole, która wraz ze szkołą z Legnicy osiągnęła drugi najwyższy wynik punktowy po liceum dwujęzycznym z Wrocławia. Opłaciła się ciężka praca z wymagającą nauczycielką języka niemieckiego, Agnieszką Iwanow-Marudą, ponieważ wszystkie uczelnie niemieckie stoją teraz przed Martyną otworem. Gratulujemy!