Składamy najlepsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzinom. Bądźmy wobec siebie delikatni, starajmy się innych rozumieć i dbajmy o najbliższych. Życzymy spokoju i sił, które płyną z Bożego Narodzenia.

Rok 2023 przyniesie na pewno wiele dobrego! Wierzmy w to!

Dyrekcja I LO