Z nogami w zamrażarce

Aktualności » Z nogami w zamrażarce

Dzięki nawiązaniu współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu 2 marca grupa geograficzna z klasy 2b uczestniczyła w wykładzie online – „Z nogami w zamrażarce – permafrost i krzewinki tundrowe w delcie Leny”. Wykład przedstawili prof. Grzegorz Rachlewicz oraz dr Agata Buchwał na podstawie badań terenowych, które przeprowadzili na dalekiej Syberii przy ujściu rzeki Leny do Morza Łaptiewów. Mieliśmy okazję zapoznania się z wynikami badań dotyczącymi przystosowania roślinności porastającej syberyjską tundrę w obliczu zmian klimatycznych

Warto dodać, że dr Agata Buchwał kieruje międzynarodowym zespołem zajmującym się badaniami obszarów arktycznych, które ulegają w ostatnich latach widocznym zmianom związanym z procesem globalnego ocieplenia.